• Võrgustik
 • Kontakt
 • Kinobuss on lahe

  Kinobuss on lahe

  Kinobuss on lahe Read More

  Vabaõhukino suviti

  Vabaõhukino suviti

  Kino on sündmus! Read More

  LAIMJALA LÜHIKESTE ÖÖDE FILMIFESTIVAL ehk ÖSEL

  LAIMJALA LÜHIKESTE ÖÖDE FILMIFESTIVAL ehk ÖSEL

  suisel ajal suvel saaremaal... öösiti Read More

  filmitöötoad

  filmitöötoad

  igas formaadis, igas pikkuses, igas tehnikas - kõik filmikeeles Read More

  LIVING LEGENDS - HINGESTATUD LOOD

  LIVING LEGENDS - HINGESTATUD LOOD

  rahvusvaheline projekt koostöös Kolumbia-Equadori-Saksamaa-Eesti filmitegijatega Read More

   

  Sihid & teod

  Kinobussi eesmärkideks on:

  • Filmi- ja meediahariduse arendamine ja propageerimine üle terve Eesti nii formaal- kui vabahariduse tasandil ja elukestva õppe vormis
  • Haridussüsteemi kaasajastamine ehk igal elualal rakendatavate uute õppematerjalide ja -metoodikate väljaarendamine, mis arvestaksid audiovisuaalsete meediumite kasvava osatähtsusega meie igapäevaelus
  • Kinokultuuri jätkusuutlikkuse tagamine üle terve Eesti
  • Eesti ja välismaa väärtfilmide levitamine Eestis ning Eesti filmikultuuri tutvustamine välismaal
  • Sotsiaalne kaasamine filmikultuuri ja -hariduse edendamiseks
  • Regionaalarengu jätkusuutlikkuse tagamine läbi filmikultuuri arendamise
  • Rahvusvaheliste koostöövõrgustike loomine analoogsete eesmärkidega organisatsioonidega

  Oma eesmärkide elluviimiseks Kinobuss:

  • Korraldab filmi- ja meediahariduse teemalisi üritusi (koolitusi, kursusi, seminare, laagreid, festivale jmt) ning viib läbi filmi- ja meediahariduse teemalisi projekte nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
  • Arendab välja ning muudab avalikult kättesaadavaks audiovisuaalseid õppemetoodikaid ja -materjale ükskõik milliste elualade õpetamiseks üldharidussüsteemis ja huvihariduse tasandil
  • Korraldab rändkino vormis filmilinastusi linnades ja maapiirkondades üle terve Eesti ning välismaal
  • Teeb koostööd Eesti ja välismaiste filmiprodutsentide ja levitajatega
  • Korraldab üle-eestilist filmilevi, toob  maale ja levitab välismaiseid väärtfilme
  • Viib läbi sotsiaalset kaasamist rakendavaid filmikultuuriga seotud projekte nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
  • Erinevate projektide käigus teeb kaasaegsete visuaalvahendite kaudu promotsiooni elutervele ellusuhtumisele
  • On mobiilne ehk viib filmi- ja meediahariduse ning kinokultuuri inimestele n-ö koju kätte ehk sinnaselleks väikelinnad, -asulad ja/või suurlinnad ja nende eeslinnad
  • Viib läbi rahvusvahelisi filmi- ja meediaharidusalaseid, kinokultuuri, sotsiaalse kaasamise ning regionaalarengu arendamisele suunatud koostööprojekte