Abiks osalejale

Milline peaks olema ilus uus pakutav eesti sõna, on võimatu lühidalt ütelda. Uus sõna peaks olema heal juhul lühike, lihtsa ehitusega, hästi meeldejääv ja selgesti eristatav teistest olemasolevatest sõnadest (eriti neist, mis tähistavad lähedasi mõisteid). Temast peaks olema võimalik saada tuletisi, ta peaks olema stiililiselt neutraalne ja vaba sobimatutest assotsiatsioonidest. Mõistagi peab ta olema ka vormilt ja häälduselt eestipärane. Ning kõige tähtsam, sõna peab kasutajatele meeldima. Sõna meeldivust on kõige raskem ennustada.

Enne filmisõnausel osalemist soovitame teil tutvuda varasemate sõnavõistluste kogemustega ja nende hindamise kriteeriumidega. Samuti sobivad käsitlused uute sõnade, sh terminite loomise üldistest põhimõtetest.

Kuidas võistlusel osaleda?
Sõnapakkumisi saab saata võistluse kodulehelt kinobuss.ee/filmisonaus, e-kirjaga (filmisonaus[A]kinobuss.ee) ja tavaposti teel (Kinobuss MTÜ, Telliskivi 60A, 10412 Tallinn, märgusõna „Filmisõnaus”) hiljemalt 30. septembriks 2012.a. (vt ka võistluse ajakava). Kodulehel valige rippmenüüst mõiste, millele vastet pakute, selle kõrvale kirjutage pakutav sõna. Lisage põhjendus, miks pakute just sellist sõna, kuidas on sõna saadud, võimaluse korral lisage mõni näitelause. Pange kindlasti tähele selgitust selle kohta, mis tähenduses mingile mõistele vastet otsitakse (vt vorm „Osale võistlusel”).

Peale etteantud mõistete võib iga osaleja esitada omalt poolt ühe mõiste koos vastega, mida ta soovib sellele mõistele pakkuda.

Kõik pakkumised tuleb varustada osaleja nime ja kontaktandmetega. Võitjate nimed on võistluse korraldajatel õigus avalikustada, muul juhul andmeid ei avalikustata, neid kasutavad korraldajad vaid osalejatele teadete edastamiseks.

Lisalugemist selle kohta, kuidas uusi sõnu teha
2010. sõnavõistlus

Vikipeedia. Presidendi sõnavõistlus http://et.wikipedia.org/wiki/Presidendi_sõnavõistlus.
meedikajastusi: Postimees 02.12.2010.

2002. a sõnavõistlus

Tiiu Erelt. Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad. – Keelenõuanne soovitab 3. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, lk 40–54. http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/sonavoistlus.html

1972. a sõnavõistlus
Rein Kull. Sõnavõistlus ja võistlussõnad. – Kirjakeel. Oskuskeel. Üldkeel. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000, lk 215–225.

Üldist

  • Tiiu Erelt. Väike uudissõnastik. Teine, täiendatud trükk. Tallinn: Valgus, 1989. (Sõnastiku saatesõnas lk 3−8 on lühike ja selge õpetus selle kohta, mis on uudissõnad ja kuidas neid tehakse.)
  • Tiiu Erelt. Terminiõpetus. Tartu Ülikool. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007, lk 175–207.
  • Rein Kull. Tehissõnad eesti keeles. – Kirjakeel. Oskuskeel. Üldkeel. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000, lk 226–254.
  • Henn Saari. Keelehääling. Eesti Raadio „Keeleminutid” 1975–1999. Tallinn, 2004, lk 64–68, 121–123, 165–168, 184–188, 288–291, 395–398, 446–449, 902–906 (uutest sõnadest on juttu ka muudes keeleminutites).

Presidendi pöördumine

Presidendi pöördumine Kallid sõbrad!

Meie oma Eesti filmikunst saab tänavu saja
aastaseks, sellel on rikas ja
mitmekülgne ajalugu ning ka vägev tulevik. Usun seda siiralt. Meie filmiloojatel on süda õige koha peal. Nad on hingestet, loomingulised ja terava silmaga.

Loe edasi

Viimane uudis

Loe kõiki uudiseid

30.04.2012 Eesti Filmi 100. juubelil kuulutatakse välja filmisõnaus