• Võrgustik
 • Kontakt
 • Kinobuss on lahe

  Kinobuss on lahe

  Kinobuss on lahe Read More

  Vabaõhukino suviti

  Vabaõhukino suviti

  Kino on sündmus! Read More

  LAIMJALA LÜHIKESTE ÖÖDE FILMIFESTIVAL ehk ÖSEL

  LAIMJALA LÜHIKESTE ÖÖDE FILMIFESTIVAL ehk ÖSEL

  suisel ajal suvel saaremaal... öösiti Read More

  filmitöötoad

  filmitöötoad

  igas formaadis, igas pikkuses, igas tehnikas - kõik filmikeeles Read More

  LIVING LEGENDS - HINGESTATUD LOOD

  LIVING LEGENDS - HINGESTATUD LOOD

  rahvusvaheline projekt koostöös Kolumbia-Equadori-Saksamaa-Eesti filmitegijatega Read More

   

  Filmimetoodikad koolis ja hariduses

  Projekt „Filmimetoodikad koolis ja hariduses” on MTÜ Kinobussi poolt läbiviidav filmi- ja meediaharidusprojekt Eesti üldhariduskoolidele aastal 2012. Projekti eesmärgiks on viia filmikeele kasutamine koolidesse, rikastada õpetamis- ja õppimismeetodeid õppekava täideviimisel ning pakkuda noorsootöös tegevusalternatiive noorte kaasamiseks.

  Projektis osalemine on koolidele TASUTA. Koolide projektis osalemist rahastavad Hasartmängumaksu nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.

  Projekti käigus viiakse erinevates Eesti koolides läbi filmialaste koolituste tsüklid õpetajatele ja nende õpilastele. Koolituste käigus arendatakse ühiselt välja ja juurutatakse sobivaid metoodikaid, kasutamaks filmikeelt erinevate õppeainete õpetamisel. Tsükkel koosneb neljast koolituspäevast, mis toimuvad nädala-paarinädalase vahega, mille jooksul toimub õpitu n-ö seedimine ning isesesev töö.

  Projekti tulemusena rikastub õppimis- ja õpetamisprotsess, mitmekesistub õpikeskkond, suureneb loovõppe osakaal, õpetatav aine saab õpilastele tänu visuaalsele ja näitlikustavale komponendile paremini selgeks. Arendatakse välja asjakohased, õppeaine vajadusi ja õpilaste individuaalseid eripärasid arvestavad õpetamismetoodikad.

  OSALEVAD KOOLID

  KOOLITUSTE KAVA

  VALMINUD FILMID

  KOKKUVOTTEKS

  Projekti toetavad Hasartmängumaksu nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.