Kinobuss

Meist

Kinobuss-02MTÜ Kinobuss on 2001. aastal loodud organisatsioon, mille missiooniks on ühendada film, meedia, haridus ja innovatsioon ning arendada ja levitada filmi- ja meediaharidust ning kinokultuuri nii üld- kui vabahariduse tasandil. Meie peamine sihtgrupp on lapsed, noored ja nendega töötavad inimesed (õpetajad, huvijuhid, kultuuri- ja noorsootöötajad).

Tänapäeva ühiskonnas mõjutab meid aina enam audiovisuaalsetest kanalitest (Internet, televisioon, välimeedia jne) tulvav informatsioon. Seetõttu muutub üha olulisemaks meedia-alane kirjaoskus ehk võime audiovisuaalset meediat analüüsida ning mõista.

Tehnoloogiline areng toimub väga kiiresti ning tänapäeva lastele ja noortele avaldab see suurt mõju – juba maast madalast puutuvad nad virtuaalmaailmaga kokku arvutite, mobiiltelefonide, videomängude jmt kaudu. Tänapäeva noored on harjunud visuaalselt mõtlema – kuid ühiskonnas edukalt hakkama saamiseks on väga oluline õpetada neid ka visuaalselt mõistma ehk arendada nende meedia-alast kirjaoskust.

Filmiharidus on uude riiklikku õppekavasse sisse kirjutatud – vaja on aga välja arendada metoodikaid selle elluviimiseks ja integreerimiseks teiste õppeainetega. Nii üldharidus kui mitteformaalne õpe vajavad üha rohkem uusi kaasaegseid digitaalseid ja interaktiivseid õppematerjale ja -metoodikaid, mis arvestaksid audiovisuaalsete meediumite kasvava osatähtusega meie igapäevaelus. MTÜ Kinobuss tegeleb selliste materjalide ja metoodikate väljaarendamisega.

Kinobuss-06Lisaks filmiharidusele seisame ka kinokultuuri jätkusuutlikkuse ja kättesaadavuse eest üle-Eestilisel tasandil. Meie missiooniks on viia kinokultuur nendeni, kel sellest kõige enam vajaka on, ehk siis Eesti väikelinnade ja -asulate ning maapiirkondade elanikeni. Seisame eelkõige Eesti filmide leviku eest üle-Eestilisel tasandil, kuid toome sisse ja levitame ka välismaiseid väärtfilme.

Meie südameasjaks on ka Eesti filmi levik välismaal. Kino ja filmihariduse unikaalse esindajana on Kinobussi aastate jooksul kutsutud õpetama ja Eesti filme näitama laia maailma: hiljuti õpetasime Ecuadoris ja Kolumbias, kuid oleme toimetanud ka Rootsis, Soomes, Norras, Lätis, Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias, Serbias, Kosovos, Albaanias, Montenegros, Bosnia-Hertzogovinas, Horvaatias, Sloveenias, USAs ja Venemaal.