Kinobuss

Sihid & teod

Kinobussi eesmärkideks on:

 • Filmi- ja meediahariduse arendamine ja propageerimine üle terve Eesti nii formaal- kui vabahariduse tasandil ja elukestva õppe vormis
 • Haridussüsteemi kaasajastamine ehk igal elualal rakendatavate uute õppematerjalide ja -metoodikate väljaarendamine, mis arvestaksid audiovisuaalsete meediumite kasvava osatähtsusega meie igapäevaelus
 • Kinokultuuri jätkusuutlikkuse tagamine üle terve Eesti
 • Eesti ja välismaa väärtfilmide levitamine Eestis ning Eesti filmikultuuri tutvustamine välismaal
 • Sotsiaalne kaasamine filmikultuuri ja -hariduse edendamiseks
 • Regionaalarengu jätkusuutlikkuse tagamine läbi filmikultuuri arendamise
 • Rahvusvaheliste koostöövõrgustike loomine analoogsete eesmärkidega organisatsioonidega

Oma eesmärkide elluviimiseks Kinobuss:

 • Korraldab filmi- ja meediahariduse teemalisi üritusi (koolitusi, kursusi, seminare, laagreid, festivale jmt) ning viib läbi filmi- ja meediahariduse teemalisi projekte nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
 • Arendab välja ning muudab avalikult kättesaadavaks audiovisuaalseid õppemetoodikaid ja -materjale ükskõik milliste elualade õpetamiseks üldharidussüsteemis ja huvihariduse tasandil
 • Korraldab rändkino vormis filmilinastusi linnades ja maapiirkondades üle terve Eesti ning välismaal
 • Teeb koostööd Eesti ja välismaiste filmiprodutsentide ja levitajatega
 • Korraldab üle-eestilist filmilevi, toob  maale ja levitab välismaiseid väärtfilme
 • Viib läbi sotsiaalset kaasamist rakendavaid filmikultuuriga seotud projekte nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
 • Erinevate projektide käigus teeb kaasaegsete visuaalvahendite kaudu promotsiooni elutervele ellusuhtumisele
 • On mobiilne ehk viib filmi- ja meediahariduse ning kinokultuuri inimestele n-ö koju kätte ehk sinnaselleks väikelinnad, -asulad ja/või suurlinnad ja nende eeslinnad
 • Viib läbi rahvusvahelisi filmi- ja meediaharidusalaseid, kinokultuuri, sotsiaalse kaasamise ning regionaalarengu arendamisele suunatud koostööprojekte