Kinobuss

Filmiharidus

1973868_702244909814584_2001601114_oElame kiiresti muutuvas maailmas – üha enam mõjutab meie elu infotulv, mis jõuab meieni kõikvõimalikest meediakanalitest. Selleks, et kaasaegses maailmas kohaneda ja edukalt hakkama saada, vajab reformi haridussüsteem, kus senisest enam peaks panema rõhku audiovisuaalsete meediumite kasutamisele õppetöös ning meedia-alasele kirjaoskusele (Media Literacy).

Siin tuleb koolidele appi Kinobuss! Õpetajatele tutvustame sobivaid võimalusi visuaalse keele rakendamiseks erinevate ainekavade läbiviimisel üldhariduskoolides. Visuaalset keelt on võimalik edukalt kasutada ükskõik millise erialaaine edasiandmisel – tuleb ainult leida sobivaim metoodika. Jagame õpetusi nii praktilisel tasandil (kuidas kasutada filmitehnikaid õppetöös) – kui teoreetilisel tasandil (kuidas analüüsida visuaalset materjali ning lugeda liikuva pildi sisse peidetud sõnumeid).

Kokkuvõttes võidavad visuaalse keele rakendamisest õppetöös nii õpilased kui õpetajad: õppimis- ja õpetamisprotsess rikastub, õpikeskkond mitmekesistub, loovõppe osakaal suureneb, õpetatav aine saab tänu visuaalsele ja näitlikustavale komponendile paremini selgeks. Õpetajatele tähendab see lisaks enesetäiendamist elukestva õppe raames ning nende konkurentsivõime suurenemist tööturul. Lõpptulemusena saavad nii õpetajad kui õpilased kaasa oskused ja teadmised, mis võimaldavad neil paremini orienteeruda kaasaegses maailmas – ükskõik mis elualal!

Tänapäeva maailm mõtleb üha rohkem visuaalselt – üritame üheskoos seda maailma MÕISTA!

Kutsu Kinobuss kooli!

  • Kutsu Kinobuss täiendkoolitama õpetajaid! Seminari käigus tutvustatakse õpetajatele erinevaid metoodikaid, kasutamaks filmikeelt oma ainetundide läbiviimisel.
  • Kutsu Kinobuss oma ainetundi! Õpilased koos õpetajaga valmistavad ette teema ning töötoa käigus tehakse antud teemal ühiselt kas film või multikas. Ühendame hariva ja lõbusa!
  • Kutsu Kinobuss kooli kino näitama! Meilt saab tellida erinevaid haridusliku / meelelahutusliku sisuga filme ühes loenguga.

Seminaride ja töötubade kestvus on 2-8 akadeemilist tundi. Hind kokkuleppel. Huvi korral kontakteeru: info@kinobuss.ee.

Mõned meediaharidusele pühendatud lingid:

Ken Robinson – Changing Paradigms – Briti (loov)haridusteadlane Ken Robinson mõtestab ümber kehtivat haridussüsteemi.
Brian Kennedy: Visual Literacy – Why We Need It
 – Toledo Kunstimuuseumi direktor Brian Kennedy räägib, milleks on vaja visuaalset kirjaoskust.
Center for Media Literacy
 – Siit leiad huvitavat lugemist meediahariduse teemal!
Media Awareness Network
 – Siit leiad huvitavat lugemist meediahariduse teemal!