Kinobuss

Sotsiaalne ettevõtlikkus läbi meedia-kirjaoskuse

Projekt arendab sotsiaalset ettevõtlust Eesti maapiirkondades läbi noorte kaasamise nende kodukoha kinokultuuri arendamisse. Noorte kaasamiseks korraldab MTÜ Kinobuss neile audiovisuaalkultuuri (A/V) teemalisi koolitusi, mille seome noorte kodukohas toimiva kinokoja tegevustega. Kinobussi, aktiivsete kodanike ja organisatsioonide ning KOV-ide koostöö tulemusel on juba olemas üle-eestiline kinokodade võrgustik, kus kohalikud inimesed tegelevad kinoteenuse pakkumisega. Projekt kaasab kinokodade tegevusse noored ning annab neile vajalikke teadmisi ja oskusi audiovisuaalkultuuri alal töötamiseks. Noortele jagame A/V alast tehnilist ja praktilist oskusteavet ning teoreetilisi teadmisi. Lisaks pakume neile analüüsivaid loenguid, võttes aluseks kinokodades linastuvad maailmahariduslikud filmid. Sel moel seob projekt kinokultuuri, sotsiaalse ettevõtluse ja silmaringi arendamise ning tõstab seeläbi noorte konkurentsivõimet ja tööhõivet tulevikus, elavdades samas kohalikku kultuurielu.

VAATA PILDIKEELES ESITLUST SIIT!

Projekti toetab Swedbank – konkurss “Tähed Särama”