Kinobuss

Veel vanemad projektid

ÜLEVAADE KINOBUSSI PROJEKTIDEST 2001 – 2011

Kinobuss tuleb!

Suvine rändav filmifestival, mille esmane eesmärk oli taaselustada kinokultuur ning kinos käimise regulaarsus üle Eesti väikeasulates ja -linnades, kus kino puudus või oli suletud. Festivalist kujunes kiirelt traditsioon ning igasuvine üritus. Laias skaalas on festival läbi viidud igas maakonnas (15 päeva jooksul, 1 üritus per maakond).

Festivali sisu: rohke filmiprogramm (nii Eesti kui välismaised väärtfilmid); filmi- ja animatsioonitöötoad noortele; lisaks erinevaid filmikultuurimaailmaga seonduvad tegevused. Iga päeva lõpus näidatakse suurel väliekraanil õhtust peafilmi.

Aastate jooksul on festivalil olnud ka pisut erinev nägu:

2001 – 2005 toimus festival 15 kohas üle Eesti Kinobussiga ringi liigeldes;

2006 keskenduti saarte külastamisele (ka järvesaared);

2007 toimus festival „Lodjatuur“ vaid 10 kohas vanalaev Lodi pardal mööda Eesti peamisi veeteid – Peipsil ja Võrtsjärvel, Väiksel ja Suurel Emajõel.

Õhtused välikinoseansid toimusid Lodja 10×10 purjel, mis teadaolevalt meile oli esimene  purjekino maailmas.

2008 toimus festival Eesti Vabariik 90 egiidi all nimega „KiBuRoLo“ – nii Kinobussi, Lodja kui KinoRongi eestvedamisel, mil taaskord viidi festival läbi 15 erinevas Eesti paigas. Festivali raames toimus esmakordselt vabaõhu 3D animatsioonide seanss ning õhtuse peaüritusena live-filmimuusika kontsert ehk tummfilm „Noored Kotkad“ esitlus rokkbänd Kosmikud elusa muusika taustal.

2009 – 2010 festivali ei toimunud, seda nii värskete ideede kogumise kui mitmete välistuuride tõttu.

Projekti toetajad on aastate jooksul olnud kultuurpoliitilised fondid: Kultuuriministeerium, EFSA, Kultuurkapital; kohalikud omavalitsused ning mitmed erinevad sponsorid ja koostööpartnerid (EMT, Sony, Edelaraudtee, Ilm.ee, Postimees, Raadio2, ETV, Filmirhiiv ja Tallinnfilm, Eesti filmistuudiod ja paljud teised).

2003

Kinobuss Rootsis 27.08.2003 –05.09.2003

Kinobussi ringsõit Rootsis toimus 10 päeva jooksul ning samadel põhimõtetel kui Eestis toimuv suvine filmifestival – külastati ainult väikeseid asulaid ning tutvustati Eesti filmide programmi (välikino) ja läbi viidi filmitöötubasid noortele.

2004

Kinobuss narkootikumide vastu! 01.11.2004 – 30.11.2004

Koostöös Tervise Arengu Instituudiga viidi 20 üldhariduskoolis üle Eesti läbi hariduslik filmiprojekt „Kinobuss narkootikumide vastu”. Tegu oli esimese suurema „õppimine filmi kaudu” projektiga, kus teemaks oli tervis, narkootikumid ning tubakas-suits. Õpilastele pakuti vastavasisulisi loenguid ning analüüsiti kuuldut-õpitud läbi visuaalse keele ehk rõhk oli teema jäädvustamine filmis ja animatsioonis.

2005

Kino kooli!

Tegevuse eesmärk oli ja on viia filmikultuur ning kinoelamus lastele otse kooli kätte. 2005 aastal toetas tegevust ka Tiigrihüppe Sihtasutus, kes toetas huvitatud koole vajaliku tehnika soetamisel (arvuti, kaamera, programmid). Kinobuss toetas koole oskusteavega filmide tegemise osas ning pakkus võimalust otse koolis ka filme vaadata. Tänaseks on enamus koole soetanud endale filmitegemise tehnika, kuid enamusel õpetajest puudub siiski vajalik oskusteave.

Kinobuss Soomes 21.08.2005 – 03.09.2005

Kinobuss külastas Soomet Helsingis asuva Eesti Inistuudi kutsel. Sarnaselt Rootsi ringsõidule keskenduti väikelinnadele ning külastati kokku 5 asulat (Hämeenlinna, Pori, Oulu, Lapenlahti, Yväskylä) ning 10 kooli. Lisaks filmitöötubadele esitleti Eesti lastefilmi „Röövlirahnu Martin”.

Täiskasvanud Õppija Nädal – 10.10.2005 – 13.10.2005

Kinobuss osales Täiskasvanud Õppija Nädalal korraldajate kutsel ning see oli esimene suurem filmi- ja meediakoolitus õpetajatele ja noorsootöötajatele. Kokku toimus neli koolituspäeva Paides, Jõgeval, Põltsamaal ning Raplas ja huvi oli väga suur. Projekti toetas Täiskasvanute koolitusorganisatsioon Andras.

Kinobuss lastekodudes – November 2005 – Aprill 2006

Eesti lastekodude olukord ei ole olnud väga kiita – paljudes väiksemates maalastekodudes on vähe huvitegevust ning arendavaid võimalusi. See sotsiaalse suunitlusega projekt sai alguse Hansapanga heategevusprogrammi „Tähed Särama” stipendiumi võidust.

Kokku külastati 20 valitud lastekodu. Läbi viidi nii filmi- ja animatsiooni töötoad ehk õpetati lapsi filme tegema kui samuti näidati Eesti ja Euroopa filme. Koostöös Tiigrihüppe Sihtasutusega viidi igale lastekodule kingitusena kaasa filmikaamera koos vajalike lisadega, et filmitegu soiku ei jääks ning et lastel-noortel oleks võimalik edasi areneda.

2006

Kinobuss Soomes Helsinki Festivalil (Helsinkin Juhlaviikko) – 18.08.2006 – 03.09.2006

Taaskord kutsus Kinobussi Soome Eesti Instituut. Sel korral võeti osa suurejoonelisest ning mitmekülgse kultuuriprogrammiga Helsinki Festivalist. Läbi viidi traditsioonilised filmitöötad ning esitleti vabaõhu filmikontserti – kino BIOREX valgele seinale näidata vana tummfilmi „Nosferatu”, mida ilmestas live-muusikaga Eesti filmimuusika bänd Kriminaalne Elevant.

Keskkond filmi kaudu

„Keskkond filmi kaudu” oli järjekordne hariduslik-filmikultuuriline projekt Eesti koolidele. Koolitundide raames viidi läbi filmitöötoad, kus keskenduti keskkonnale ning loodusele ja selle vaatlemisele (ise filme tehes ning filme vaadates-analüüsides).

2007

Animatsioonikursus KUMU 2007 – 2008

Vastselt avatud KUMU hariduskeskuses viidi läbi 2 x 3-kuulist filmikoolitust vanemale koolieale ning 4 x 3-kuulist animatsioonikursust nooremale koolieale. Kuna Kinobussi eelis on alati olnud mobiilsus ning keskendutud kohtadele väljaspool Tallinna, oli see esimene plaan võtta ette filmikursused ka Tallinnas.

I üleriigiline koolifilmide festival Koolifilm 2007

Viimastel aastatel jõudsalt kasvanud noorte filmihuviliste ning filmitegijate arv nõudis suuremat tunnustust ning ühtset filmifestivali. Üle Eesti on juba aastaid toimunud maakonna- ja koolidepõhiseid amatöörfilmide festivale, kuid ühtsest üleriiglisest noori kaasavat festivalist oli puudus. Festivali eesmärk oli tunnustust jagada nii noortele filmitegijatele kui ka koolidele, mida tegijad esindasid. Seega sai filmid esitada konkursile ainult koolid. Auhinnad olid igati motiveerivad ning lõpp-üritusele toodi kokku noori tunnustama ning näidis-töötubasid ja loenguid läbi viima Eesti filmiproffid. Projekti toetasid: Hansapank „Tähed särama“, Kultuuriministeerium, Noorsooamet ja teised.

2008

Kinobussi ringsõit Saksamaal Eesti kultuurikevade „EV 90” raames 04.10.2008 – 10.05.2008

Saksamaale kutsus Kinobussi Eesti Suursaatkond Berliinis ning eesmärk oli tutvustada sakslastele Eesti oma rändkino vormi. Ringsõit toimus Lõuna-Saksamaal ning kokku külastati 5 kooli Baden-Württembergi liiduriigis – viidi läbi filmikoolitused nii lastele kui õpetajatele ja esitleti Eesti lastefilmi „Ruudi”. Samuti tutvuti kolleegidega Saksa rändavast filmikoolitusorganist Kinomobil. Projekti toetas Kultuuriministeerium.

Kids Euro Festival, Washington, Ameerika Ühendriigid
09.10.2008 – 09.11.2008

Kids Euro Festival toimus Euroopa Liidu eesistujamaa, Prantsusmaa, eestvdamisel. Festivali  eesmärk oli Ameerika lastele ja peredele tutvustada Euroopa lastekultuuri ja seda läbi rohke ja mitmekesise kultuuriprogrammi.

Kinobuss oli festivalil ainus osalev filmiorganisatsioon. Traditsiooniliselt viidi läbi filmi- ja animatsioonitöötoad (kokku 5 Washingtoni koolis ning Eesti koolis New Yorgis) ja esitleti Eesti lastefilmi „Ruudi” ning multifilmide programmi Nukufilmi stuudio varamust. Kinobuss esindas festivalil Eestit Washingtonis asuva Eesti Suursaatkonna kutsel.

2009

„Kinolodi – keskkond filmi kaudu” – Aprill 2009

Kinobussi hea koostööpartneri Emajõe Lodjaseltsiga koostöös viidi läbi 2-nädalane filmi- ja keskkonnahariduslik projekt Emajõel. 10 päeva ja 10 Tartumaa kooli. Koolitus hõlmas Lodja retke mööda Emajõge, mida iseloomustas „õues õppe” vormis loeng parajasti toimunud protsessidest ümbruskonnas (lektorina nt Aire Orula ning loodusspets Mikk Sarv), millele järgnes analüüsiv osa ehk kuuldu-nähtu jäädvustamine filmile. Osales kokku ligi 280 õpilast ja 20 õpetajat. Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK.

CineExpress – Kinobussi  ja NATO vaheline koostööprojekt 13.05.2009 – 27.05.2009

NATO haridusprogrammi raames kutsuti Kinobuss Balakani poolsaare noorte maailmavaadet avardama. Käsiteldavateks teemadeks olid „Sõda laste silmade läbi”, „Turvalisus”, „Sõja vastu” jne. NATO programmijuhi idee oli viia sõnum turvalisest maailmast seda väga lähedalt  näinud ning kogenud noorteni põnevamal ning teistlaadsel lähenemisel kui tavapärases loengu vormis. Tegu oli väga värskendava ning sotsiaalses mõttes ka valusa projektiga, aga ainult suurepärane on tõdeda, et projekti jooksul valmistasid noored väga häid filme, mis kajastasid nende elukogemusi ja visioone.

Kokku külastati seitset Balkani riiki – tegeuvsed toimusid Serbias (Niš), Kosovos (Strpce), Albaanias (Shkoder), Montenegros (Cetinje),  Bosnia ja Hetsogoviinas (Mostar), Horvaatias (Knin) ning Sloveenias (Maribor).

Projekt on hea näide Eesti loomemajanduse ekspordist. Ringsõidu ajaks tegi noorenduskuuri läbi ka Kinobuss ise, mis Balkani mägiteedel vapralt vastupidas ja sealt otse Linzi Austriasse järgmisele üritusele suundus.

Projekti toetas NATO.

Kinobuss Austrias, Saksamaal ning Venemaal
28.05.2009 – 22.06.2009

Kevad 2009 oli Kinobussile väga rahvusvaheline. Otse Balkani poolsaarelt suundus Kinobuss edasi Austriasse Linzi. Austrias võeti osa kõik eelnevad ning ka tulevased Euroopa kultuuripealinnad kokku toonud LinzFestist.

Linzis liitus Kinobussiga Lodjaseltsi esindus ning ühsiprogrammis viidi läbi filmi-animatsiooni töötoad ning lodjaliste käsitöö töötoad (sepistamine, tõrvamine jms) lastele, austerlased said osa võtta Lodjaseltsi viikingipaadi viimistlemisest (mis festivali lõpus pidulikult Doonau voogudes sisse õnnistati) ning Eesti filme tutvustavast välikino seanssidest. Linzist suunduti Berliini, kus ühel õhtul toimus sama programm.

Nii Linzi kui Berliini külastati kultuuripealinn Tallinn 2011 tutvustamise eesmärgil.

Viimasena võeti suund Venemaale Novgorodi, kus toimusid rahvusvahelised Hansapäevad. Ka seal tutvustati Eesti filmide programmi ning viidi läbi filmitegemise / käsitöö töötoad lastele ja noortele.

Projekti toetasid Kultuuripeallinn Tallinn SA, Eesti Filmi SA, Kulutuurministeerium.

2010 – 2011

„Filmiharidus kui sotsiaalne ettevõtlus – Kinobuss stuudio projekt” 01.01.2010 – 30.05.2011

Projekti eesmärgis sai kinnistada ning tugevdada Kinobussi senist tegevust filmi- ja meediakoolitajana ning panna alus päris oma filmistuudiole, et seeläbi arendada filmi- ja meediahariduse rakendamist üld- ja huvihariduse tasandil, rikastades sel moel õppeprotsesse ning  harides ja täiendkoolitades õpetajaid; pakkuda tegevust lastele ja noortele huviringi näol; pakkuda filmi-meediakoolituste näol väljendus- ja tegevusvõimalusi sotsiaalselt vähemvõimekatele või erivajadustega noortele nende maailmavaate mitmekesistamise ja avamise eesmärgil.

Kinobussi stuudio avati sügisel 2010 Telliskivi Loomelinnakus animakursustega lastele ning filmikursustega noortele.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koolifilm II – üleriigiline koolinoorte filmifestival 2010

Koolifilmi festival tunnustab noori filmitegijaid ning ka koole, kus andekad noored õpivad. Kuigi vahepeal oli paar aastat pausi, toimus järjekorras II koolinoortele suunatud filmifestival just aastal 2010 – olles ainuke, mis üle vabariigi kõigile noortele (amatöör)tegijatele väljundit pakub! Auhinnaks toimus parimatele Meistriklass – 1 päevane koolitus Eesti filmiproffide eestvedamisel (I.Raag, G.Kordemets jt).

Tegu oli  täielikult non-budget projektiga (va Meistriklass, mida toetas Hasartmängumaksude Nõukogu. Projekti toimus ERR – ETV ning Kinobussi koostöös.

Keskkonnaharidus filmi kaudu – Eesti looduskaitse 100
Juuli 2010 – Jaanuar 2011

2010 – Eesti looduskaitse 100 tähtpäev. Aasta jooksul toimuvad mitmeid selle alased üritused. Kinobussi projekti eesmärk oli läbi viia koolidele suunatud keskkonnateadlikkust tõstvad koolitused nimetuse all “Õppimine filmi kaudu”, mis ühendas endas filmikeele ja aine või käsitletava teema (looduskaitse, keskkonnateadlikkus). Projekti käigus viidi läbi 15 koolitust 15 grupile – üks koolitus igas maakonnas – looduskaitsealal või  rahvuspargis.

Filmitalgud – 2010 – 2011

Eesti tasandil oli oluliseimaks ettevõtmiseks aastal 2011 projekti Filmitalgud läbiviimine, mis andis kogu Eesti rahvale võimaluse teha ühiselt Eesti filmiprofessionaalide juhendamisel ise film. Projekti vältel toimusid igas Eesti maakonnas mitmed filmialased koolitused (projekti vältel kokku 75 koolitust) – seda kõike osalejaile tasuta. Projekt elustas vanad, tänapäeval tihti kaotsi minema kippuvad ja samas nii olulised väärtused: ühistegemise rõõmu, isetegemise julguse, jagamise, kaasamise. Projekti mastaabid olid suured: osalejaid, kes ühel või teisel moel filmitegemisest osa said, oli üle terve Eesti kokku 1500. Projekti tulemusena eestlaste ühistööna valminud film Täitsa lõpp esilinastus 11. novembril samaaegselt 111 kinopunktis üle terve Eesti.

Projekt oli innovaatiline mitte ainult hariduslikus ja sotsiaalses plaanis, vaid ka infotehnoloogilises mõttes: selle raames loodi veebipõhine filmiharidus- ja filmitootmiskeskkond, mida aastal 2012 edasi arendades on võimalik muuta filmiõpe ja -tegemine kõigile soovijaile veel kättesaadavamaks. Hetkeks on keskkond edukalt läbinud beta testingu faasi ning sellel on 5000 registreerunud kasutajat.

2011

Koolifilm III

Toimus kolmas üle-Eestiline Koolifilmi festival, tunnustamaks noorte filmiloomingut ja koole, kus osalejad õpivad.

Kinobuss Pariisis

Oktoobris ja novembris toimub Pariisis Eesti kultuurifestival “Estonie tonique”, mis on seni suurim kultuurikoostöö projekt Eesti ja Prantsusmaa vahel. Festival on ajastatud 2011. aastale, mil Tallinn kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit ning Eesti tähistab oma 20. taasiseseisvusaastat. Festivali eesmärk on  läbi kultuuri tutvustada Prantsusmaal Eesti riiki, et arendada kahepoolseid suhteid kultuurivaldkonnas ja laiemalt. Festivali rikkalikus programmis on esindatud pea kõik kultuurivaldkonnad, ligi poolesaja sündmuse raames astub üles enam kui 200 esinejat. Festival toimub Eesti ja Prantsuse Kultuuri- ja Välisministeeriumite koostöös, programmi viivad ellu Prantsuse Instituut ja Eesti suursaatkond Pariisis.

Kinobussi viis koostöös Lodjaseltsi viikingilaevaga Turm Pariisi Eesti filmiklassika, mida näitadi nädala vältel igal õhtul St. Martine’i kanali ääres Lodja purjel. Samuti viidi läbi animatsioonitöötubasid erinevates Pariisi koolides.

Kinobuss Antwerpenis

Eesti kultuuri päevade „Bestonia” raames näidati Antwerpenis valikut Eesri filmiklassika paremikust ning viidi läbi traditsioonilisi animatsioonitöötubasid.

RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID

Õpetamine filmi kaudu / Teaching with Animation 2005 – 2007

Rahvusvaheline koostööprojekt Taani, Inglise, Hispaania ning Portugali filmikoolitajate ning -organisatsioonidega. Projekti käigus töötati välja metoodika ning interaktiivne õppematerjal „õpetamine filmi kaudu”, mille eesmärk on pakkuda tuge üldhariduskoolide õpetajatele filmitehnikate kasutamiseks õppeprotessis.

Õppematerial on väga kasutajasõbralik, lihtne, hõlmab palju visuaalseid näiteid ning on abiks nii õpetajatele kui igaühele, kes soovib animatsioone teha.

Material eesti keeles – http://akamai.kolhoos.ee/kinobuss/animapuu/guide.htm

Material inglise keeles – http://akamai.kolhoos.ee/kinobuss/animapuu/guide_.swf

Projekti toetas: EL Leonardo da Vinci haridusprogramm

Partnerid:  The University of the West of England, Bristol (UK), Ciclope Filmes, Porto (PT), 9Zeros,Barcelona (ES), Kinobuss (EE), School of Education, University of Aarhus, Copenhagen (DK) ja juhtpartner Animation Workshop, CVU Midt-Vest (DK).

Digital Arts Education 2006 – 2007

Visuaalkultuurialane koostööprojekt Soome Hämeenlinna Arx Kultuurikeskuse ning Põhja-Iirimaa filmikoolitusorganisatsiooni WheelWorks-ga. Projekti jooksul viidi läbi erinevad filmihariduslikud ettevõtmised (koolitused, töötoad, seminarid) nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Palju keskenduti vähemusgruppidele (fotokursus Eesti vaegkuuljatele noortele, Eesti-Vene noorte vahelise koostöö julgustamine-edendamine jne) ja nende maailma avardamisele – ikka filmi kaudu! Läbi viidi juhendajate vahetus partnerriikides ning välja töötati uued koolitusmeetodid.

Projekti toetas: EL programm Youth in Action

Animeeritud Teadus / Animated Science 2007 – 2009

„Animeeritud teadus” jätkab projekti „Õpetamine filmi kaudu” loodud materialii ja metoodika arendamist ,keskendudes reaalainetele. Läbi viidi ka õpetajatele suunatud test-koolitused materiali kasutamise osas.

Material inglise keeles : www.animatedscience.dk

Partnerid:  The University of the West of England, Bristol (UK), Kinobuss (EE), Leibnitz-Institute for Science Education at the University of Kiel (D), School of Education, University of Aarhus, Copenhagen + National Centre for Development of Science Education, Aarhus, VIA University College ning juhtpartner Animation Workshop, CVU Midt-Vest (DK).

Projekti toetas: Euroopa Komisjoni EL Leonardo da Vinci programm „Transfer of Innovation“

Rahvusvaheline rändav filmi- ja keskkonnafestival MOVING BALTIC SEA 2007 – 2008

Moving Baltic Sea ühendas omavhael viis riiki (Saksamaa, Venemaa, Poola, Läti ja Eesti) ja ettevõtmise peamine eesmärk oli vaadelda filmi ning kultuuriruume läbi keskkonna ning meid ümbritsevat keskkonda läbi filmi.

Igas riigis / peatuspaigas toimus 3-päevane festival, mis hõlmas mitmeid erinevaid tegevusi: keskkonna- ja filmitöötubasid, 24 tunnist filmitegemise konkurssi „shoot&run“, seminare, rohket filmiprogrammi ja vabaõhu „Purjekino“seansse.

Festivali meeskond rändas ühest peatuspaigast / sadamast teise vanalaev Lovis pardal. Peatuspaigad: Rostock, Gdnask, Kaliningrad, Riia, Narva-Jõesuu, St. Peterburg.

Projekti eestvedaja: Saksamaa rändav filmifestival Moviemiento

Partnerid: Kinobuss ja Rakendusökoloogia Keskus (EE); The Centre for Ecological Information and Education ja Culture Collective of the University of Gdansk (PL); Ecodefense!  ja The Guide Environmental Group ja Museum of the World Ocean, Kaliningrad (RUS); Foundation for Environmental education Latvia ja Virtual studio Urga – 2ANNAS festival, Riia (LAT); Keep Saint-Petersburg Tidy ja German-Russian Exchange , St Peterburg (RUS).

Projekti toetasid EL Youth In Action programm, lisaks kohalikud fondid – Hasartmängumaksude Nõukogu ja Kultuurkapital.

Screenit! Põhja- ning Baltimaade koostöövõrgustik 2008

Koostöövõrgustik loodi Põhja- ning Baltimaade filmikoolitajate ning -organisatsioonide eestvedamisel, et edendada Põhja- ja Baltimaade laste- ning noortefilmide ringlust, keskenduda filmide levitamisele ning keskenduda just laps- ning noorpublikule. Võrgustiku eesmärk on leida ühiseid koostöövõimalusi antud vallas.