Avalik info

MTÜ Kinobuss Põhikiri
Vabaühenduste eetikakoodeks

Juhatus:

Mikk Rand
Märten Vaher
Peeter Marvet
Erik Norkroos
Daniel Müntinen

MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2014
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2013

MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2012
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2011
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2010
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2009
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2008
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2007
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2006
MTÜ Kinobuss Majandusaasta Aruanne 2005

Kinobuss lähtub oma tegevuses järgmistest seadustest:

Mittetulundusühingute seadus
Autoriõiguse seadus
Loovisikute ja loomeliitude seadus
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus
Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu võtmise ja maksmise kord