Kinobuss

Ettevõtlikuse arendamine läbi meediakirjaoskuse elik RIBS

RIBS-logod-koos  mis on RIBS?

see on kasutatav tähelühend : Rolling Images behind Business Startups, eesti keeli “ettevõtluse arendamine läbi meediakirjaoskuse”

kiika lehele RIBS TEGEVUSED 2015-2018

  milleks inglise keelne nimi?

RIBS on koostööprojekt Kinobussi heade partnerite-sõpradega Pargasest (Lääne-Turu saarestik), Ahvenamaalt, Gotlandilt ja Stockholmi piirkonnast. Inglise keel on projekti ametlik suhtluskeel, aga loomulikult suhtlevad inimesed omavahel ka soome, rootsi ja eesti keeles.

  millal toimub?
aastate 2015 – 2018 jooksul

  kus toimub?
Eesti piirkondlik tegevus toimub Saaremaal – seal, kus on saare gümnaasiumid ehk Leisis, Orissaares ja Kuressaares. Aeg-ajalt teeme Eesti noortega väljasõite õppe ja suhtluse eesmärgil Soome ja Rootsi sõprade juurde ning samuti tuleb sealtpoolt meitele noori ja vanemaid külla. Ikka koostegemise rõõmuks, üksteiselt õppimiseks.

  miks – üldiselt?
meediakirjaoskus on 21.sajandi kirjaoskus. tasub teada – siis oskad olla kriitiline ja oskad ka ise liikuvat meediapilti kokku panna – oskad oma sõnumit ka rahvuskeelest väljapoole viia. Ettevõtlikud inimesed vajavad seda :)

  miks – konkreetselt?
kohe-kohe oma “suure inimese elu” alustavad inimesed vajavad häid kontakte, sarnaselt mõtlevaid inimesi ja kasuks tuleb ka teadmine, kuidas oma ettevõtlikkus keerata tegelikuks ettevõtmiseks-äriks. Kolme aasta jooksul saavad gümnasistid-huvilised konkreetseid õpitubasid ja meistriklasse majanduse ja meedia vallas. Projekti kestvuse jooksul mängivad noored omavahel läbi äriettevõtete töömudeleid, teevad reaalset koostööd rahvusvahelisel tasandil ja õpivad vägagi spetsiifiliselt tundma meid mõjutavat meediat.

  ja tulemused?
… on näha juba alates 2017 poolaastast, millaks moodustusid õpilasfirmad: noored kasutavad enese tegemistest rääkimiseks (ja see võib olla ka näiteks mööbli renoveerimine) pildikeelt; või siis on konkreetselt kaastegevad meediavallas, näiteks teevad omavahel koostööd rahvusvaheliste filmifestivalide korraldamisel, annavad välja kohalikke telesaateid vms jne jne

  kes on Eestis projekti korraldajateks?
Eestist on projekti initsiaatoriks meedia teemadel Mikk Rand Kinobussist; ettevõtlusteema vedajana Saare Arenduskeskus Triin Arva poolt  ning Saaremaa vallast Marii Kõrgesaar noorsootöö eestvedajana.

  mõned head infot laiendavad lingid?
… leiab siit: RIBS Projekti põhileht siit ja Facebookis on rahvusvaheline projekti grupp kui ka koduste tööde tegemiseks Eesti grupp