Kinobuss

Stuudiokursused

ANIMAKURSUS KONTORIS

Kolmapäev 15.30-17.30 ja laupäev 12.30-14.30 laup kl 15 täiskasvanutele.
Uutel soovijatel palume end eelnevalt registreerida info@kinobuss.ee

SÜNNIPÄEV KOOS ANIMATÖÖTOAGA

Meie kontoris on võimalik pidada laste sünnipäevasid koos animatöötoaga, suurim laste hulk 12 last.
Kui lapsi rohkem, aga soov siiski multikaid teha, võime ise kohale sõita.
Rohkem infot: info@kinobuss.ee

SUPERKIIRKURSUSED KONTORIS

Võimalik tellida superkiirikursusi, mitmekesi osaledes on kursus odavam.

FILMI SUPERKIIRKURSUS KONTORIS, 20h

Valmib 5-7 minutiline lühifilm, mille käigus saab läbi teha kõik filmitegemise etapid, lõpus esitlus.

Stsenaarium ja loojoonis – 4h

I osa, teoreetiline: Film, kui keelesüsteem.
Eesmärk on kaardistada huvi suund ja teha plaan, milline film õppeprotsessis valmib. Käsitletavad teemad:

 • filmitegemise põhikomponendid
 • visuaalse keele analüüsi põhialused

II osa, praktiline: Stsenaariumi kirjutamine. Käsitletavad teemad: loo sihipärane jutustamine ja struktuur; teabe edastamine; dramaturgia.

Kodune ülesanne: mõelda välja oma filmi stsenaarium.

Kaameratöö ja filmimine – 4h

Käsitletavad teemad: kaamera kui visuaalset keelt üles tähendava atribuudi kasutamine; protsessi jälgimine ja salvestamine. Kaameratöö reeglid, pildi salvestamise põhi-atribuutika. Filmikeele üles tähendamine:

 • loojoonis
 • filmimine.

Pildi järjestamine e montaaž – 4h

Eesmärk on anda praktiline kogemus koos põhireeglitega pildikeele ülesehitamisest läbi montaaži:

 • Montaaž kui filmiloo ülesehitamise konstrueeriv etapp.
 • Ülesfilmitud lugude materjali töötlemine ja oma filmide kokku lõikamine.
 • Pildimontaažireeglid näidetena. Programmi käsitlemine, pildi töötlemine.

Helindamine – 4h

Käsitletavad teemad: audiovisuaalse materjali heli salvestamine ja kujundus; muusika ja montaaži seosed.

Praktiline osa: ülesfilmitud lugude materjali helindamine. Helitehnika praktiline kasutus

Eksportimine ja esilinastus – 4

Eksportimise tehnilised seadistused, esilinastus sõpradele kontoris.

ANIMA SUPERKIIRKURSUS KONTORIS, 20h

Töötoa käigus õpitakse multifilmi tegemist. Osalejad mõtlevad välja lühikese episoodi, valmistavad ette taustad ja tegelased ning filmivad liikumise üles. Töötoa käigus valmib igast tehnikast max 1 min animatsioon, viimasel korral helindamine, renderdamine, tiitrid ja esitlus.

 • Lamenukkanimatsioon – 4h
 • Plastiiliini film – 4h
 • Puruanimatsioon – 4h
 • Piksilatsioon – 4h
 • Helindamine, eksportimine ja esilinastus – 4h

Rohkem infot ja hinnapakkumised: info@kinobuss.ee