Kinobuss

Projektid

Estonian-Film-Camp-02-Filmmaking-needs-musclesKinobussi üks peamisi eesmärke on ühendada film, meedia ning haridus. Õpetame noori analüüsima meid igapäevaselt ümbritsevat ja aina rohkem mõjutavat  visuaalset kultuuri. Aitame filmi- ja meediaharidust rakendada koolides, ühendades seda erinevate õppeainetega ning rikastades sel moel õppeprotsessi.

Kohalikul tasandil teeb Kinobuss koostööd nii Eesti filmiprofessionaalidega kui Balti Filmi ja Meediakooliga ja EKA Animatsiooniosakonnaga. Aastate jooksul on lisandunud mitmeid partnereid ja sõpru, kellega ikka ja jälle koos midagi ühiselt ette võetakse. Nii pakub alati toredaid väljakutseid ning põnevaid ettevõtmisi  koostöö Emajõe Lodjaseltsiga, kellega tänaseks on nii mõnigi harivalt seikluslik ja meelelahutuslik Eestit maailmale tutvustav projekti läbi viidud

Rahvusvahelisel tasandil on meile alati väga oluline ning südamelähedane olnud uute koostöövõimaluste leidmine nii Eesti filmikultuuri tutvustamise kui ka filmi- ja meediahariduse edendamise vallas. Koostööprojekte erinevate filmi- ja meediaorganisatsioonidega on läbi viidud alates 2005. aastast