Kinobuss

Eesti keele õpe audiovisuaalsete metoodikate kaudu projektilaagrites

Projekti eesmärgiks on korraldada laagreid, kus audiovisuaalsete metoodikate abil õpetatakse noortele eesti keelt.  Projekti sihtrühmaks on Eestis elavad mitte-eestlastest EKRK noored ja määratlemata kodakondsusega noored vanuses 10-19 aastat, täpsemalt põhikooli lõpuklasside õpilased ja gümnasistid.

Audiovisuaalseid metoodikaid kasutav keeleõpe on väga efektiivne mitmel põhjusel. Õppeprotsess seisneb keeleoskuse arendamises läbi ühise filmitegemise. See tegevus kaasab ka laagripaiga kohalikku kogukonna ning viib osalejad kokku kohaliku elanikkonna ja kultuuriga, integreerides neid sel moel ühiskonnaellu.  Keeleõpe läbi filmitegemise põhineb eelkõige meeskonnatööl, mis sunnib osalejaid aktiivselt suhtlema nii omavahel, juhendajatega kui kohaliku kogukonnaga. Sel moel aitab projekt kaasa eri rahvusest inimeste omavahelise dialoogi suurenemisele ning vähendab negatiivseid hoiakuid ja eelarvamusi üksteise suhtes.

Laager on osalejatele TASUTA.

Projekti toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

INFOLEHT_Kinobussi_noortelaager

ИНФОРМАЦИЯ_Молодежный_лагерь_Kinobuss