Kinobuss

Metoodikad

ANIMAPUU – Õpetamine läbi animatsiooni

Käesolevast juhisest leiad sa samm-sammulise juhendi peamiselt arvutianimatsiooni teostamiseks ning kõik muu, mis sul vaja läheb, et animatsiooni õpetamist alustada. Sa leiad nõuandeid selle kohta, kuidas luua hea lugu, teha stsenaariumi ning animatsiooni filmida ja monteerida. Lisaks tuuakse näiteid selle kohta, kuidas animatsiooni on varem õpetamises kasutatud, samuti soovitusi animatsiooni kasutamise kohta.

ANIMAPUU – Teaching with Animation

In this guide you will find a step by step guide to do mainly computer-assisted animation and everything you need to get started with teaching with animation. You find advice on how to create a good story, make a storyboard, shoot and edit your animation. Furthermore, there are examples on how animation has previously been used in a teaching environment, as well as suggestions on how to use animation.

Stsenaariumi struktuuri tabel