Monthly Archives veebruar 2016

Ettevõtlikuse arendamine läbi meediakirjaoskuse elik RIBS

ribs_logo_original SASAK Kuressaare_vappuus_NIMEGA cropped-kinobussLogoL2bipaistev200x194.pngEU_flag_horizontal_RGBCB logo RGB

mis on RIBS?
see on kasutatav tähelühend : Rolling Images behind Business Startups, eesti keeli “ettevõtlikuse arendamine läbi meediakirjaoskuse”

milleks inglise keelne nimi ka?
RIBS on koostööprojekt Kinobussi heade partnerite-sõpradega Pargasest (Lääne-Turu saarestik), Ahvenamaalt, Gotlandilt ja Stockholmi piirkonnast. Inglise keel on projekti ametlik suhtluskeel, aga loomulikult suhtlevad inimesed omavahel ka soome, rootsi ja eesti keeles.

millal toimub?
aastate 2015 – 2018 jooksul. Jah, me projekt sai juba alguse 2015 aasta septembrist ja meil on veel pikk tee minna, kuniks aastal 2018 detsembris lööme teema lukku.

kus toimub?
Eesti kontektsi toimub tegevus Saaremaal, eelkõige seal, kus on saare gümnaasiumid ehk Leisis, Orissaares ja Kuressaares...

Read More