Kinobuss

Ettevõtlikuse arendamine läbi meediakirjaoskuse elik RIBS

ribs_logo_original SASAK Kuressaare_vappuus_NIMEGA cropped-kinobussLogoL2bipaistev200x194.pngEU_flag_horizontal_RGBCB logo RGB

mis on RIBS?
see on kasutatav tähelühend : Rolling Images behind Business Startups, eesti keeli “ettevõtlikuse arendamine läbi meediakirjaoskuse”

milleks inglise keelne nimi ka?
RIBS on koostööprojekt Kinobussi heade partnerite-sõpradega Pargasest (Lääne-Turu saarestik), Ahvenamaalt, Gotlandilt ja Stockholmi piirkonnast. Inglise keel on projekti ametlik suhtluskeel, aga loomulikult suhtlevad inimesed omavahel ka soome, rootsi ja eesti keeles.

millal toimub?
aastate 2015 – 2018 jooksul. Jah, me projekt sai juba alguse 2015 aasta septembrist ja meil on veel pikk tee minna, kuniks aastal 2018 detsembris lööme teema lukku.

kus toimub?
Eesti kontektsi toimub tegevus Saaremaal, eelkõige seal, kus on saare gümnaasiumid ehk Leisis, Orissaares ja Kuressaares. Aeg-ajalt teeme Eesti noortega väljasõite õppe ja suhtluse eesmärgil Soome ja Rootsi ning samuti tuleb sealtpoolt meitele noori ja vanemaid külla. Ikka koostegemise rõõmuks.

miks – üldiselt?
meediakirjaoskus on 21.sajandi kirjaoskus. Kui see selge – oskad olla kriitiline ja oskad ka ise liikuvat meediapilti kokku panna – siis oskad oma sõnumit ka rahvuskeelest väljapoole viia. Ettevõtlikud inimesed vajavad seda 🙂

miks – konkreetselt?
kohe-kohe oma “suure inimese” elu alustavad inimesed vajavad häid kontakte, sarnaselt mõtlevaid inimesi ja kasuks tuleb ka teadmine, kuidas oma ettevõtlikkus keerata tegelikuks ettevõtmiseks-äriks. kolme aasta jooksul saavad gümnaasiumide 10.klasside huvilised konkreetseid õpitubasid ja meistriklasse majanduse ja meedia vallas. projekti kestuse jooksul mängivad noored omavahel läbi äriettevõtete töömudeleid, teevad reaalset koostööd “üle piiri” ja õpivad vägagi spetsiifiliselt tundma meedia maastikku.

ja tulemused?
… on selgemalt näha juba näha umbes aasta 2017 poolaasta paiku, millaks on moodustatud õpilasfirmasid, kus noored kasutavad enese tegemistest (ja see võib olla ka näiteks mööbli renoveerimine) rääkimiseks pildikeelt või siis on konkreetselt kaastegevad meediavallas, näiteks teevad omavahel koostööd rahvusvaheliste filmifestivalide korraldamisel, annavad välja kohalikke telesaateid vms jne jne

kes veab projekti?
Eestist on projekti initsiaatoriks Mikk Rand Kinobussist meedia teemadel ning Eesti partneritena teevad kaasa Saaremaa Arenduskeskus Triin Arva poolt ettevõtlusteema vedajana ning Kuressaare Linnavalitsus Marii Kõrgesaare poolt noorsootöö eestvedajana.

mõned head infot laiendavad lingid?
… leiab siit: Facebookis on rahvusvaheline projekti grupp kui ka koduste tööde tegemiseks Eesti grupp